Soorten subsidies

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is spierziekten de wereld uit. Het middel daarvoor is wetenschappelijk onderzoek. En omdat het vinden van een behandeling een lange weg is, willen we ook de kwaliteit van leven van patiënten nu verbeteren. Ook hiervoor is onderzoek een belangrijk middel. Bij beide typen onderzoek staat de patiënt voorop, we willen voor hen het verschil maken. We willen dus onderzoek financieren dat resultaat oplevert voor de patiënt, op korte en op lange termijn. Op deze pagina staan drie soorten subsidies beschreven:

  • Jaarlijkse subsidierondes 'Op weg naar therapie' en 'Een beter leven nu'
  • Scholarships voor buitenlandse stages - tot 1 december 2019
  • Spierziekten Fellowship

Jaarlijkse subsidierondes

Er vinden twee jaarlijkse subsidierondes plaats met elk een eigen thema. Uitgebreide informatie over de subsidierondes en de aanvraagformulieren vindt u na inloggen. Bij twijfel over binnen welke subsidieronde uw aanvraag ingediend moet worden, kunt u contact opnemen met de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek via onderzoek@spierfonds.nl of 070-3607607.

Subsidieronde ‘Op weg naar therapie’

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is spierziekten de wereld uit. Daarom financieren we onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. De zoektocht naar een therapie beslaat verschillende fases en neemt jaren in beslag. Het fonds financiert onderzoeksprojecten in alle fases, waarbij het daadwerkelijk zetten van een stap op weg naar therapie het belangrijkste criterium is. Meer informatie over deze subsidieronde vindt u in de Handleiding en na inloggen op het subsidieportaal. De deadline voor deze ronde was op 1 oktober 2019. 

Subsidieronde ‘Een beter leven nu’

De zoektocht naar behandelen en genezen gaat onverminderd door. Maar dit soort onderzoek neemt veel tijd in beslag. Tijd die sommige spierziektepatiënten helaas niet hebben. Daarom willen we ook de patiënten van vandaag helpen. Om het leven met een spierziekte draaglijker te maken, het liefst op zeer korte termijn. Vanwege lichamelijke klachten als vermoeidheid en pijn kunnen veel spierziektepatiënten niet alles doen wat ze willen en zijn ze beperkt in hun dagelijks handelen. Met de subsidieronde ‘Een beter leven nu’ willen wij hier wat aan doen. Het doel van deze subsidieronde is investeren in onderzoek naar concrete, in de praktijk toepasbare oplossingen die de lichamelijke klachten van spierziektepatiënten verminderen. Meer informatie over deze subsidieronde vindt u in de Handleiding. De deadline voor deze subsidieronde was 16 april 2019.

Patiëntenparticipatie

Het Prinses Beatrix Spierfonds vindt de stem van de patiënt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Daarom vragen we u u om de input van patiënten(vertegenwoordigers) mee te nemen bij het schrijven van uw aanvraag. Om een patiëntenorganisatie goed te betrekken en hen voldoende gelegenheid te geven om een aanbevelingsbrief te schrijven, adviseren we u om tijdig contact met hen op te nemen. Houd voor een aanbevelingsbrief rekening met een doorlooptijd van drie weken. 

Scholarships - tot 1 december 2019

Het Prinses Beatrix Spierfonds stelt subsidies beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoeksstages in het buitenland in het kader van een universitaire masteropleiding. Het gaat hierbij om een maximum bedrag van € 2.000,-. Download het reglement scholarship om te controleren of uw aanvraag aan de gestelde eisen voldoet. Zodra u zich hebt geregistreerd, kunt u inloggen en het aanvraagformulier downloaden. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u indienen via het subsidieportaal. De aanvraag dient minimaal 2 maanden vóór aanvang van de stage ingediend te worden.

Let op: aanvragen van scholarships kan tot 1 december 2019. Na deze datum kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Spierziekten Fellowship

Vanaf 2015 kent het Prinses Beatrix Spierfonds jaarlijks een fellowship toe. De speciale kwalificatie in de neuromyologie is ontwikkeld door stichting ISNO en er zijn sinds 2001 al 19 neuromyologen opgeleid d.m.v. het fellowship. Doelstelling van deze speciale kwalificatie is het opleiden van getalenteerde en gemotiveerde jonge neuromyologen om zo te komen tot een kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg op het gebied van neuromusculaire ziekten en van het onderzoek in Nederland.

De deadline voor indieningen was op 1 mei 2019. Bekijk hier de opleidingseisen.