Soorten subsidies

Om spierziekten de wereld uit te helpen, is wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Het Prinses Beatrix Spierfonds steunt daarom onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen. Op deze pagina staan verschillende soorten (zowel actieve als inactieve) subsidies van het Spierfonds beschreven.

Inventarisatie Onderzoek & Innovatie

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek investeert het Spierfonds al decennialang in het vullen van de pijplijn van medicijnontwikkeling. Met succes! Voor veel spierziekten is de oorzaak in kaart gebracht en wordt gewerkt aan een gerichte therapie. Terwijl er op het gebied van onderzoek veel gebeurt, is onze manier van financiering grotendeels hetzelfde gebleven. Daarom kijken we nu met een frisse en kritische blik naar onze bestedingen. De centrale vraag daarbij is: “Hoe kan het Spierfonds medicijnen en innovaties zo snel mogelijk naar de patiënt brengen en daarmee het meeste impact maken?” Op basis van deze inventarisatie – waar we uiteraard onderzoekers, patiënten en andere belanghebbenden bij betrekken – bepalen we onze programma’s voor 2025 en verder.

We houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en onze website. Heb je ondertussen vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderzoek@spierfonds.nl.

Open call - Spierfonds Bridging the Gap

Het Prinses Beatrix Spierfonds gelooft dat we met wetenschappelijk onderzoek de strijd tegen spierziekten kunnen winnen. Daarom zetten we vol in op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, het verbeteren van bestaande behandelingen en snelle toegang tot nieuwe medicijnen. 

Met de nieuwe, eenmalige subsidieronde ‘Bridging the Gap’ willen we een oplossing bieden voor urgente problemen op weg naar een behandeling voor mensen met een spierziekte. Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek te financieren naar de verschillende fases van medicijnontwikkeling. We zoeken daarbij projecten die aansluiten bij de huidige status van onderzoek naar de betreffende spierziekte(n). Wat is nodig om verder te komen en waarom is dit juist nú nodig? 

Het Spierfonds wil ervoor zorgen dat het Nederlandse onderzoek naar spierziekten van wereldklasse blijft om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen voor mensen met een spierziekte. Het behoud van jong onderzoekstalent is dan ook een belangrijke doelstelling. Uit een inventarisatie in het spierziektenveld blijkt dat er grote behoefte is aan financieringsinstrumenten voor jonge onderzoekers. Daarom staat de subsidieronde ‘Briding de Gap’ specifiek open voor jonge onderzoekstalenten; van (bijna) gepromoveerde onderzoekers tot aan beginnende groepsleiders.

De deadline voor indieningen is op dinsdag 26 maart 2024 om 14:00. Meer informatie is te vinden in de handleiding (Nederlands/Engels). Alle benodigde documenten en formulieren voor de subsidieronde zijn te vinden na aanmelden.

Patiëntenparticipatie

Bij de subsidieronde Bridging the Gap is het betrekken van patiënten(vertegenwoordigers) bij de opzet van het onderzoek een vereiste. Hoe pak je zoiets nou aan? We delen enkele handige links:

Open call - Programma publiek-private samenwerking 2024

Samenwerking is essentieel om nieuwe manieren te creëren en implementeren om spierziekten behandelbaar te maken en de kwaliteit van leven te vergroten. Daarom werkt het Spierfonds samen met de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) om innovatief onderzoek te stimuleren door publiek-private samenwerking (financieel) te ondersteunen. 

Voor 2024 heeft Health~Holland een Pilot Call in het leven geroepen om nieuwe samenwerkingen binnen de ‘PPS-Innovatieregeling’ aan te moedigen. Voor deze call streeft Health~Holland naar een honorering van ten minste 66% van de ingediende aanvragen. Het Spierfonds heeft de mogelijkheid één onderzoeksaanvraag in deze Pilot Call in te dienen. Wij zijn daarom op zoek naar vernieuwende onderzoeksprojecten op het gebied van spierziekten met zowel maatschappelijke als economische impact. 

Binnen dit PPS-programma werken we met een vooraanvraag om de belasting bij aanvragers zo gering mogelijk te houden. De twee vooraanvragen die het beste aansluiten bij de voorwaarden van Health~Holland en die de grootste (potentiële) impact hebben voor mensen met een spierziekte worden geselecteerd voor verdere uitwerking en beoordeling.

De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is maandag 18 maart 2024 om 14:00. De maximale beschikbare PPS-bijdrage van het Spierfonds is € 375.000. Meer informatie is te vinden in de handleiding (Nederlands/Engels). Alle benodigde documenten en formulieren voor het PPS-programma zijn te vinden na aanmelden.

Aanjaagprogramma - versnellen van medicijnontwikkeling en trial readiness

Het Spierfonds investeert in medicijnontwikkeling via het Programma Gentherapie en de jaarlijkse subsidieronde 'Op weg naar therapie', om te zorgen dat patiënten zo snel mogelijk toegang hebben tot de beste medicijnen. Nieuw vanaf 2022 is dat we flexibeler willen investeren in het versnellen van dit traject. Met dit 'aanjaagprogramma' gaan we inspringen op de actualiteit en actief op zoek naar kansen waar we als fonds een belangrijke stimulans kunnen geven. We richten ons daarbij op twee thema's: snellere medicijnontwikkeling en trial readiness. Voorbeelden van middelen die we kunnen inzetten zijn advies en steun bij het opstellen van een bussinessplan of het opstarten van een spin-off bedrijfje. Voor trial readiness kunt u denken aan advies en steun bij het opzetten van een registratie, het ontwikkelen van uitkomstmaten, of het opzetten van een trial. 

We nodigen onderzoekers bij deze graag uit om met ons in gesprek te gaan over welke kansen er in het Nederlandse onderzoeksveld liggen. U kunt hiervoor mailen naar uw vaste contactpersoon of naar onderzoek@spierfonds.nl.

Gesloten calls

Spierfonds Impact Award

De Spierfonds Impact Award is een prijs voor een jonge onderzoeker die een concrete en waardevolle bijdrage heeft geleverd met aanzienlijke wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact voor het spierziektenveld. De prijs wordt toegekend aan een onderzoeker die opvalt door de motivatie, innovatieve aanpak, vooruitstrevende denkwijze en brede perspectief. 

Programma publiek-private samenwerking

Het Spierfonds kan aanspraak maken op een toeslag vanuit de overheid voor publiek-private samenwerking. Wij werken samen met Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health) om deze ‘PPS-toeslag’ te besteden aan nieuw spierziektenonderzoek. Binnen het PPS-programma zijn we op zoek naar innovatieve, translationele en multidisciplinaire onderzoeksprojecten die aan de voorwaarden van Health~Holland voldoen.

Gentherapie voor spierziekten

In 2019 hebben we een nieuw onderzoeksprogramma gelanceerd op het gebied van gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen langdurig willen ondersteunen. Onze ambitie is om binnen vijf jaar te starten met klinische trials in Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls geven. Het onderzoeksprogramma is in januari 2020 gestart en zal vijf jaar lopen.