Soorten subsidies

Om spierziekten de wereld uit te helpen, is wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Het Prinses Beatrix Spierfonds steunt daarom onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen. Op deze pagina staan verschillende soorten (zowel actieve als inactieve) subsidies van het Spierfonds beschreven.

Jaarlijkse subsidieronde ‘Op weg naar therapie’

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is spierziekten de wereld uit. Daarom financieren we onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. De zoektocht naar een therapie beslaat verschillende fases en neemt jaren in beslag. Het fonds financiert onderzoeksprojecten in alle fases, waarbij het daadwerkelijk zetten van een stap op weg naar therapie het belangrijkste criterium is. 

De subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ 2020-2021 staat open in aangepaste vorm vanwege de corona-crisis, die grote gevolgen heeft voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Het fonds heeft in 2020 te maken met een flinke terugloop van inkomsten, en de verwachting is dat dit in 2021 zal doorwerken. Dat heeft helaas als gevolg dat we minder middelen kunnen besteden, ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. We verwachten in 2021 dan ook aanzienlijk minder aanvragen uit de subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ 2020-2021 te kunnen honoreren dan gebruikelijk. Daarom is ervoor gekozen om te focussen binnen deze ronde, zodat de aanvraagdruk voor de onderzoekers en voor het fonds in verhouding blijft tot het honoreringspercentage.  

Er is gekozen voor een focus in onderzoeksgebied. Omdat het doel van de subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ is om gerichte therapieën te ontwikkelen, is gekozen om eenmalig alleen aanvragen op het gebied van ontwikkelen en testen van een therapie te accepteren. Daarmee vervallen voor nu de andere drie thema’s. De documenten voor de subsidieronde zijn  te vinden na aanmelden op het subsidieportaal. De deadline van de ronde was dinsdag 6 oktober. De volgende call zal deze zomer worden opengesteld.

Patiëntenparticipatie

Het Prinses Beatrix Spierfonds vindt de stem van de patiënt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Daarom vragen we u u om de input van patiënten(vertegenwoordigers) mee te nemen bij het schrijven van uw aanvraag. Om een patiëntenorganisatie goed te betrekken en hen voldoende gelegenheid te geven om een aanbevelingsbrief te schrijven, adviseren we u om tijdig contact met hen op te nemen. Houd voor een aanbevelingsbrief rekening met een doorlooptijd van drie weken. Kijk voor tips over patiëntenparticipatie eens op de Kickstarter.

Gentherapie voor spierziekten

In 2019 hebben we een nieuw onderzoeksprogramma gelanceerd op het gebied van gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen langdurig willen ondersteunen. Onze ambitie is om binnen vijf jaar te starten met klinische trials in Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls geven. Het onderzoeksprogramma is in januari 2020 gestart en zal vijf jaar lopen.

Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten

Ieder jaar kent het Spierfonds de Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten toe aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft verricht op het gebied van neuromusculaire ziekten. Toekenning geschiedt op basis van het, door de jury geselecteerde, beste wetenschappelijk artikel op dit terrein. De Jaarprijs bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden. De deadline voor indieningen is jaarlijks rond 1 november.

Andere subsidiesoorten

Subsidieronde ‘Een beter leven nu’

In 2016 is het Prinses Beatrix Spierfonds gestart met de subsidieronde ‘Een beter leven nu’, met als doel de kwaliteit van leven van spierziektepatiënten op korte termijn te verbeteren. Het afgelopen jaar heeft het Spierfonds, in samenwerking met patientenvereniging Spierziekten Nederland, deze subsidieronde geëvalueerd. Het Spierfonds is tot de conclusie dat we op dit moment onvoldoende budget beschikbaar hebben om het programma op een goede manier in te vullen. Dat wil zeggen, het financieren van ziekte-overstijgend onderzoek waarvan de resultaten geïmplementeerd worden in de klinische praktijk. Om deze reden, en vanwege onze focus op onderzoek naar medicijnontwikkeling, zal het Spierfonds geen nieuwe call uitzetten voor de subsidieronde ‘Een beter leven nu’. 

Uit de evaluatie komt ook dat het onderwerp kwaliteit van leven nog steeds ontzettend belangrijk is voor mensen met een spierziekte en als Spierfonds onderschrijven we dit. Daarom hebben we bij de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) gelobbyd om dit thema gezamenlijk op te pakken. We zijn erg blij te kunnen meedelen dat de SGF heeft besloten een groot meerjarig (onderzoeks)programma op het gebied van kwaliteit van leven op te zetten. Hier zullen ziekte-overstijgende onderwerpen worden geadresseerd. Het Spierfonds zal nauw betrokken zijn bij de opzet van dit nieuwe programma en hier ook financieel aan bijdragen, net als de andere 19 aangesloten gezondheidsfondsen. Dit maakt dat het een programma wordt van substantiële omvang. Via onze nieuwsbrief houden wij u verder op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent dit nieuwe programma.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via onderzoek@spierfonds.nl of 070-3607607.