Soorten subsidies

Om spierziekten de wereld uit te helpen, is wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Het Prinses Beatrix Spierfonds steunt daarom onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen. Op deze pagina staan verschillende soorten (zowel actieve als inactieve) subsidies van het Spierfonds beschreven.

Inventarisatie Onderzoek & Innovatie

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek investeert het Spierfonds al decennialang in het vullen van de pijplijn van medicijnontwikkeling. Met succes! Voor veel spierziekten is de oorzaak in kaart gebracht en wordt gewerkt aan een gerichte therapie. Terwijl er op het gebied van onderzoek dus veel gebeurt, is onze manier van financiering grotendeels hetzelfde gebleven. We willen daarom nu met een kritische en frisse blik naar onze bestedingen kijken en inventariseren hoe we de meeste impact kunnen maken op medicijnontwikkeling in Nederland. De vraag daarbij is “hoe kan het Spierfonds medicijnen en innovaties zo snel mogelijk naar de patiënt brengen en daarmee het meeste impact maken?”

In maart 2023 zijn we gestart met deze inventarisatie, onder begeleiding van twee strategisch adviseurs. Tijdens dit traject betrekken we natuurlijk onderzoekers, patiënten en andere belanghebbenden.

De inventarisatie heeft gevolgen voor onze jaarlijkse subsidieronde ‘Op weg naar therapie’, die normaal gesproken half juli opengaat. Voor 2024 staat een nieuwe, eenmalige subsidieronde op de planning. Ondertussen werken wij door aan onze langetermijnstrategie. We verwachten deze eenmalige subsidieronde later in het jaar open te zetten. Uiteraard geven we voldoende voorbereidingstijd.

We houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en onze website. Heb je ondertussen vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderzoek@spierfonds.nl.

Gesloten - Spierfonds Impact Award

De Spierfonds Impact Award is een prijs voor een jonge onderzoeker die in 2022-2023 een concrete en waardevolle bijdrage heeft geleverd met aanzienlijke wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact voor het spierziektenveld. De prijs wordt toegekend aan een onderzoeker die opvalt door de motivatie, innovatieve aanpak, vooruitstrevende denkwijze en brede perspectief. De jury beoordeelt de aanvragen op twee criteria: impact en profiel van de aanvrager.

Het Spierfonds wil het leven van mensen met een spierziekte verbeteren. Wij roepen jonge onderzoekers op om vanuit hun unieke perspectief en frisse denkwijze aan deze missie bij te dragen.

De deadline voor indieningen was op vrijdag 27 oktober 2023. Meer informatie over de Spierfonds Impact Award en de voorwaarden voor indiening zijn te vinden op onze website.  

Gesloten - Spierfonds Elevator Grant

Het Spierfonds heeft dit jaar de unieke kans om extra te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Daarom hebben we een nieuwe, eenmalige subsidieronde open gezet. Met de ‘Spierfonds Elevator Grant’ geven we uitmuntend onderzoek van jonge onderzoekers – dat in hoog-competitieve rondes van andere financiers is afgewezen wegens onvoldoende budget – een tweede kans. Zo willen we jonge, talentvolle onderzoekers de gelegenheid bieden hun groei voort te zetten en een vaste positie te verkrijgen binnen het spierziektenveld. 

De deadline voor indieningen was op woensdag 1 november 2023. Meer informatie over de Spierfonds Elevator Grant is te vinden in de handleiding (Dutch/English). 

Open call - Programma publiek-private samenwerking

Het Spierfonds kan jaarlijks aanspraak maken op een toeslag vanuit de overheid voor publiek-private samenwerking. Wij werken samen met Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health) om deze ‘PPS-toeslag’ te besteden aan nieuw spierziektenonderzoek. Binnen het PPS-programma zijn we op zoek naar innovatieve, translationele en multidisciplinaire onderzoeksprojecten die aan de voorwaarden van Health~Holland voldoen.

De beschikbare PPS-bijdrage van het Spierfonds is € 275.000. De PPS-toeslag moet voor oktober 2028 besteed zijn. Health~Holland adviseert daarom een looptijd van maximaal 36 maanden aan te houden.

De deadline voor indieningen is maandag 4 december 2023 om 14.00 uur. Aanvragen kunnen gemaild worden naar onderzoek@spierfonds.nl. De aanvraag met de beste beoordeling wordt in maart door het Spierfonds bij Health~Holland ingediend.

Meer informatie is te vinden in de handleiding (Dutch/English). Alle relevante documenten en formulieren zijn na inloggen te vinden onder 'Aanvraagformulier downloaden'. 

Aanjaagprogramma - versnellen van medicijnontwikkeling en trial readiness

Het Spierfonds investeert in medicijnontwikkeling via het Programma Gentherapie en de jaarlijkse subsidieronde 'Op weg naar therapie', om te zorgen dat patiënten zo snel mogelijk toegang hebben tot de beste medicijnen. Nieuw vanaf 2022 is dat we flexibeler willen investeren in het versnellen van dit traject. Met dit 'aanjaagprogramma' gaan we inspringen op de actualiteit en actief op zoek naar kansen waar we als fonds een belangrijke stimulans kunnen geven. We richten ons daarbij op twee thema's: snellere medicijnontwikkeling en trial readiness. Voorbeelden van middelen die we kunnen inzetten zijn advies en steun bij het opstellen van een bussinessplan of het opstarten van een spin-off bedrijfje. Voor trial readiness kunt u denken aan advies en steun bij het opzetten van een registratie, het ontwikkelen van uitkomstmaten, of het opzetten van een trial. 

We nodigen onderzoekers bij deze graag uit om met ons in gesprek te gaan over welke kansen er in het Nederlandse onderzoeksveld liggen. U kunt hiervoor mailen naar uw vaste contactpersoon of naar onderzoek@spierfonds.nl.

Gentherapie voor spierziekten

In 2019 hebben we een nieuw onderzoeksprogramma gelanceerd op het gebied van gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen langdurig willen ondersteunen. Onze ambitie is om binnen vijf jaar te starten met klinische trials in Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls geven. Het onderzoeksprogramma is in januari 2020 gestart en zal vijf jaar lopen.