Soorten subsidies

Om spierziekten de wereld uit te helpen, is wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Het Prinses Beatrix Spierfonds steunt daarom onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen. Op deze pagina staan verschillende soorten (zowel actieve als inactieve) subsidies van het Spierfonds beschreven.

Inventarisatie Onderzoek & Innovatie

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek investeert het Spierfonds al decennialang in het vullen van de pijplijn van medicijnontwikkeling. Met succes! Voor veel spierziekten is de oorzaak in kaart gebracht en wordt gewerkt aan een gerichte therapie. Terwijl er op het gebied van onderzoek dus veel gebeurt, is onze manier van financiering grotendeels hetzelfde gebleven. We willen daarom nu met een kritische en frisse blik naar onze bestedingen kijken en inventariseren hoe we de meeste impact kunnen maken op medicijnontwikkeling in Nederland. De vraag daarbij is “hoe kan het Spierfonds medicijnen en innovaties zo snel mogelijk naar de patiënt brengen en daarmee het meeste impact maken?”

In maart 2023 zijn we gestart met deze inventarisatie, onder begeleiding van strategisch adviseurs Eveline Scheres en Femke Brull (bureau Buiten de Lijnen). Tijdens dit traject betrekken we natuurlijk onderzoekers, patiënten en andere belanghebbenden.

We kunnen ons voorstellen dat dit bericht vragen oproept, ook omdat dit traject mogelijk gevolgen heeft voor de subsidieronde ‘Op weg naar therapie’. We houden iedereen op de hoogte via onze nieuwsbrief en de website. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderzoek@spierfonds.nl.

Jaarlijkse subsidieronde 'Op weg naar therapie'

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is spierziekten de wereld uit. Daarom financieren we onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. Binnen de subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ investeert het Spierfonds in onderzoek naar alle fases van medicijnontwikkeling. Van het nauwkeurig beschrijven van de verschijnselen en het vinden van de oorzaak, tot het ontwikkelen en uitbrengen van een medicijn. Hierbij is het daadwerkelijk zetten van een stap vooruit het belangrijkste criterium. De patiënt staat voorop; het Spierfonds wil voor hen verschil maken. Daarom financieren wij onderzoek dat, op de korte of lange termijn, resultaat oplevert voor de patiënt.

De deadline voor indieningen is jaarlijks in oktober. 

Programma voor publiek-private samenwerking

Het Spierfonds richt zich op het creëren en implementeren van nieuwe manieren om spierziekten te behandelen. Wij willen medicijnen ontwikkelen waarmee we spierziekten kunnen stoppen of het beloop kunnen vertragen. Samenwerking is hierbij essentieel. Met dit programma voor publiek-private samenwerking willen we, samen met Health~Holland, innovatieve onderzoeksprojecten stimuleren die nodig zijn voor de volgende stap in translationeel onderzoek.

Aanjaagprogramma - versnellen van medicijnontwikkeling en trial readiness

Het Spierfonds investeert in medicijnontwikkeling via het Programma Gentherapie en de jaarlijkse subsidieronde 'Op weg naar therapie', om te zorgen dat patiënten zo snel mogelijk toegang hebben tot de beste medicijnen. Nieuw vanaf 2022 is dat we flexibeler willen investeren in het versnellen van dit traject. Met dit 'aanjaagprogramma' gaan we inspringen op de actualiteit en actief op zoek naar kansen waar we als fonds een belangrijke stimulans kunnen geven. We richten ons daarbij op twee thema's: snellere medicijnontwikkeling en trial readiness. Voorbeelden van middelen die we kunnen inzetten zijn advies en steun bij het opstellen van een bussinessplan of het opstarten van een spin-off bedrijfje. Voor trial readiness kunt u denken aan advies en steun bij het opzetten van een registratie, het ontwikkelen van uitkomstmaten, of het opzetten van een trial. 

We nodigen onderzoekers bij deze graag uit om met ons in gesprek te gaan over welke kansen er in het Nederlandse onderzoeksveld liggen. U kunt hiervoor mailen naar uw vaste contactpersoon of naar onderzoek@spierfonds.nl.

Gentherapie voor spierziekten

In 2019 hebben we een nieuw onderzoeksprogramma gelanceerd op het gebied van gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen langdurig willen ondersteunen. Onze ambitie is om binnen vijf jaar te starten met klinische trials in Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls geven. Het onderzoeksprogramma is in januari 2020 gestart en zal vijf jaar lopen.

Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten

Ieder jaar kent het Spierfonds de Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten toe aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft verricht op het gebied van neuromusculaire ziekten. Toekenning geschiedt op basis van het, door de jury geselecteerde, beste wetenschappelijk artikel op dit terrein. De Jaarprijs bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden. 

De deadline voor indieningen is jaarlijks in november.