Soorten subsidies

Om spierziekten de wereld uit te helpen, is wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Het Prinses Beatrix Spierfonds steunt daarom onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen. Op deze pagina staan verschillende soorten (zowel actieve als inactieve) subsidies van het Spierfonds beschreven.

Open - Jaarlijkse subsidieronde 'Op weg naar therapie'

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is spierziekten de wereld uit. Daarom financieren we onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. Binnen de subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ investeert het Spierfonds in onderzoek naar alle fases van medicijnontwikkeling. Van het nauwkeurig beschrijven van de verschijnselen en het vinden van de oorzaak, tot het ontwikkelen en uitbrengen van een medicijn. Hierbij is het daadwerkelijk zetten van een stap vooruit het belangrijkste criterium. De patiënt staat voorop; het Spierfonds wil voor hen verschil maken. Daarom financieren wij onderzoek dat, op de korte of lange termijn, resultaat oplevert voor de patiënt.

De subsidieronde van 2022-2023 is nu geopend. De deadline voor indieningen is op dinsdag 4 oktober 2022 om 14.00 uur. Meer informatie vindt u na de inlog op de pagina 'Aanvraagformulier downloaden'. 

Patiëntenparticipatie

Het Prinses Beatrix Spierfonds vindt de stem van de patiënt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Ook wanneer dit misschien niet voor de hand ligt, bijvoorbeeld bij preklinisch onderzoek. Patiëntenparticipatie kan voor elk onderzoek in elke fase waardevol zijn. Daarom vragen we u om de input van patiënten(vertegenwoordigers) mee te nemen bij het schrijven van uw aanvraag. Om een patiëntenorganisatie goed te betrekken en hen voldoende gelegenheid te geven om een aanbevelingsbrief te schrijven, adviseren we u om tijdig contact met hen op te nemen. Houd voor een aanbevelingsbrief rekening met een doorlooptijd van minimaal drie weken. Patiëntenorganisatie Spierziekten Nederland heeft de voorkeur om uiterlijk begin september al de conceptaanvraag of een samenvatting te ontvangen. Dan kunnen ze alvast een planning maken en de diagnosewerkgroepen inseinen over wat komen gaat.

Kijk voor tips over patiëntenparticipatie eens op de Kickstarter

Open - Programma voor publiek-private samenwerking

Het Spierfonds richt zich op het creëren en implementeren van nieuwe manieren om spierziekten te behandelen. Wij willen medicijnen ontwikkelen waarmee we spierziekten kunnen stoppen of het beloop kunnen vertragen. Samenwerking is hierbij essentieel. Met dit programma voor publiek-private samenwerking willen we, samen met Health~Holland, innovatieve onderzoeksprojecten stimuleren die nodig zijn voor de volgende stap in translationeel onderzoek. We zijn op zoek naar innovatieve, translationele en multidisciplinaire onderzoeksprojecten die aan de voorwaarden van Health~Holland voldoen. 

We nodigen alle onderzoekers van harte uit om een korte vooraanvraag in te dienen voor onderzoeksprojecten. Dit kan tot maandag 5 september 14.00 uur. De totale beschikbare PPS-bijdrage van het Spierfonds zal ongeveer € 300.000 - € 350.000 bedragen. Vooraanvragen die voor verdere beoordeling worden geselecteerd, zullen vanuit het Spierfonds instructies krijgen voor het indienen van een volledige aanvraag. 

Meer informatie over het PPS-programma vindt u in de handleiding. Het aanvraagformulier is hier te downloaden.

Aanjaagprogramma - versnellen van medicijnontwikkeling en trial readiness

Het Spierfonds investeert in medicijnontwikkeling via het Programma Gentherapie en de jaarlijkse subsidieronde 'Op weg naar therapie', om te zorgen dat patiënten zo snel mogelijk toegang hebben tot de beste medicijnen. Nieuw vanaf 2022 is dat we flexibeler willen investeren in het versnellen van dit traject. Met dit 'aanjaagprogramma' gaan we inspringen op de actualiteit en actief op zoek naar kansen waar we als fonds een belangrijke stimulans kunnen geven. We richten ons daarbij op twee thema's: snellere medicijnontwikkeling en trial readiness. Voorbeelden van middelen die we kunnen inzetten zijn advies en steun bij het opstellen van een bussinessplan of het opstarten van een spin-off bedrijfje. Voor trial readiness kunt u denken aan advies en steun bij het opzetten van een registratie, het ontwikkelen van uitkomstmaten, of het opzetten van een trial. 

We nodigen onderzoekers bij deze graag uit om met ons in gesprek te gaan over welke kansen er in het Nederlandse onderzoeksveld liggen. U kunt hiervoor mailen naar uw vaste contactpersoon of naar onderzoek@spierfonds.nl.

Gentherapie voor spierziekten

In 2019 hebben we een nieuw onderzoeksprogramma gelanceerd op het gebied van gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen langdurig willen ondersteunen. Onze ambitie is om binnen vijf jaar te starten met klinische trials in Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls geven. Het onderzoeksprogramma is in januari 2020 gestart en zal vijf jaar lopen.

Open - Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten

Ieder jaar kent het Spierfonds de Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten toe aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft verricht op het gebied van neuromusculaire ziekten. Toekenning geschiedt op basis van het, door de jury geselecteerde, beste wetenschappelijk artikel op dit terrein. De Jaarprijs bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden. 

Voor beoordeling komen wetenschappelijke artikelen (uitsluitend research over neuromusculaire ziekten) in aanmerking die in de periode van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022 zijn gepubliceerd in, dan wel geaccepteerd door, een internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift. De jonge onderzoeker moet eerste auteur zijn van het artikel, mag niet ouder zijn dan veertig jaar zijn en kan slechts met één artikel meedingen.

U kunt uw inzending vóór dinsdag 1 november 2022 per mail sturen aan onderzoek@spierfonds.nl vergezeld van:

  • een aanbevelingsbrief
  • de geboortedatum van de eerste auteur