Soorten subsidies

Om spierziekten de wereld uit te helpen, is wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Het Prinses Beatrix Spierfonds steunt daarom onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen. Op deze pagina staan verschillende soorten (zowel actieve als inactieve) subsidies van het Spierfonds beschreven.

Jaarlijkse subsidieronde ‘Op weg naar therapie’

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is spierziekten de wereld uit. Daarom financieren we onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. De zoektocht naar een therapie beslaat verschillende fases en neemt jaren in beslag. Het fonds financiert onderzoeksprojecten in alle fases, waarbij het daadwerkelijk zetten van een stap op weg naar therapie het belangrijkste criterium is. 

De subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ 2020-2021 staat open in aangepaste vorm vanwege de corona-crisis, die grote gevolgen heeft voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Het fonds heeft in 2020 te maken met een flinke terugloop van inkomsten, en de verwachting is dat dit in 2021 zal doorwerken. Dat heeft helaas als gevolg dat we minder middelen kunnen besteden, ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. We verwachten in 2021 dan ook aanzienlijk minder aanvragen uit de subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ 2020-2021 te kunnen honoreren dan gebruikelijk. Daarom is ervoor gekozen om te focussen binnen deze ronde, zodat de aanvraagdruk voor de onderzoekers en voor het fonds in verhouding blijft tot het honoreringspercentage.  

Er is gekozen voor een focus in onderzoeksgebied. Omdat het doel van de subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ is om gerichte therapieën te ontwikkelen, is gekozen om eenmalig alleen aanvragen op het gebied van ontwikkelen en testen van een therapie te accepteren. Daarmee vervallen voor nu de andere drie thema’s. De documenten voor de subsidieronde zijn  te vinden na aanmelden op het subsidieportaal. De deadline van de ronde is dinsdag 6 oktober om 14.00 uur.

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen en opmerkingen oproept. We nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan, ook als u wilt overleggen of uw aanvraag past binnen deze focus. U kunt ons bereiken via onderzoek@spierfonds.nl of via uw gebruikelijke contactpersoon.  

Patiëntenparticipatie

Het Prinses Beatrix Spierfonds vindt de stem van de patiënt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Daarom vragen we u u om de input van patiënten(vertegenwoordigers) mee te nemen bij het schrijven van uw aanvraag. Om een patiëntenorganisatie goed te betrekken en hen voldoende gelegenheid te geven om een aanbevelingsbrief te schrijven, adviseren we u om tijdig contact met hen op te nemen. Houd voor een aanbevelingsbrief rekening met een doorlooptijd van drie weken. 

Gentherapie voor spierziekten

In 2019 hebben we een nieuw onderzoeksprogramma gelanceerd op het gebied van gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen langdurig willen ondersteunen. Onze ambitie is om binnen vijf jaar te starten met klinische trials in Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls geven. Het onderzoeksprogramma is in januari 2020 gestart en zal vijf jaar lopen.

Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten

Ieder jaar kent het Spierfonds de Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten toe aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft verricht op het gebied van neuromusculaire ziekten. Toekenning geschiedt op basis van het, door de jury geselecteerde, beste wetenschappelijk artikel op dit terrein. De Jaarprijs bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden. De deadline voor indieningen is op 1 november.

Voor beoordeling komen wetenschappelijke artikelen (uitsluitend research over neuromusculaire ziekten) in aanmerking die in de periode van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020 zijn gepubliceerd in, dan wel geaccepteerd door, een internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift. De jonge onderzoeker moet eerste auteur zijn van het artikel, mag niet ouder zijn dan veertig jaar zijn en kan slechts met één artikel meedingen.

Inzendingen kunnen gestuurd worden naar onderzoek@spierfonds.nl o.v.v. Aanmelding Jaarprijs, vergezeld van een aanbevelingsbrief en de geboortedatum van de kandidaat.

Andere subsidiesoorten

Scholarships

Tot 1 december 2019 stelde het Spierfonds scholarships beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoeksstages in het buitenland in het kader van een universitaire masteropleiding. Door het verschuiven van prioriteiten is dit type subsidie per 2020 stopgezet.

Spierziekten Fellowship

In de periodes 2001-2011 en 2015-2019 kende het Spierfonds jaarlijks een fellowship toe waarmee een jonge neuroloog zich kon specialiseren tot neuromyoloog. In 2020 zal het Spierfonds geen fellowship beschikbaar stellen. We gaan in 2020 de bestedingen in het kader van talent in een breder perspectief plaatsen, en kijken wat er nodig is en bij het fonds past om te financieren. 

Voor vragen over het fellowship of eventuele input met betrekking tot het bredere perspectief kunt u contact opnemen met de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek via onderzoek@spierfonds.nl of 070-3607607.

Subsidieronde ‘Een beter leven nu’

In 2016 is het Spierfonds gestart met de subsidieronde ‘Een beter leven nu’, met als doel de lichamelijke klachten van spierziektepatiënten te verminderen. Deze subsidieronde is in de loop van de jaren op bepaalde punten aangepast. Nu, na 4 jaar, willen we deze subsidieronde en de resultaten hiervan evalueren. Om deze reden, en omdat we beperkte middelen beschikbaar hebben en voortdurend de prioriteiten moeten bepalen, zal de subsidieronde in 2020 niet worden opengesteld.

Komend jaar zal in samenspraak met stakeholders een evaluatie van de subsidieronde plaatsvinden. Eind 2020 zal bekend worden wat de invulling van het thema ‘Een beter leven nu’ binnen het Spierfonds zal worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek via onderzoek@spierfonds.nl of 070-3607607.