Soorten subsidies

Om spierziekten de wereld uit te helpen, is wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Het Prinses Beatrix Spierfonds steunt daarom onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte behandelingen. Op deze pagina staan verschillende soorten (zowel actieve als inactieve) subsidies van het Spierfonds beschreven.

Jaarlijkse subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ - geopend

Het ultieme doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is spierziekten de wereld uit. Daarom financieren we onderzoek dat leidt tot het ontwikkelen van gerichte therapieën voor spierziektepatiënten. Binnen de subsidieronde ‘Op weg naar therapie’ investeert het Spierfonds in onderzoek naar alle fases van medicijnontwikkeling. Van het nauwkeurig beschrijven van de verschijnselen en het vinden van de oorzaak, tot het ontwikkelen en uitbrengen van een medicijn. Hierbij is het daadwerkelijk zetten van een stap vooruit het belangrijkste criterium. De patiënt staat voorop; het Spierfonds wil voor hen verschil maken. Daarom financieren wij onderzoek dat, op de korte of lange termijn, resultaat oplevert voor de patiënt.

De deadline voor indieningen is jaarlijks rond 1 oktober.

Patiëntenparticipatie

Het Prinses Beatrix Spierfonds vindt de stem van de patiënt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Ook wanneer dit misschien niet voor de hand ligt, bijvoorbeeld bij preklinisch onderzoek. Patiëntenparticipatie kan voor elk onderzoek in elke fase waardevol zijn. Daarom vragen we u om de input van patiënten(vertegenwoordigers) mee te nemen bij het schrijven van uw aanvraag. Om een patiëntenorganisatie goed te betrekken en hen voldoende gelegenheid te geven om een aanbevelingsbrief te schrijven, adviseren we u om tijdig contact met hen op te nemen. Houd voor een aanbevelingsbrief rekening met een doorlooptijd van drie weken. Kijk voor tips over patiëntenparticipatie eens op de Kickstarter.

Gentherapie voor spierziekten

In 2019 hebben we een nieuw onderzoeksprogramma gelanceerd op het gebied van gentherapie, waarin we een aantal onderzoekslijnen langdurig willen ondersteunen. Onze ambitie is om binnen vijf jaar te starten met klinische trials in Nederland. Hiermee wil het Spierfonds de strijd tegen spierziekten een ongeëvenaarde impuls geven. Het onderzoeksprogramma is in januari 2020 gestart en zal vijf jaar lopen.

Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten

Ieder jaar kent het Spierfonds de Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten toe aan een jonge onderzoeker die in Nederland excellent onderzoek heeft verricht op het gebied van neuromusculaire ziekten. Toekenning geschiedt op basis van het, door de jury geselecteerde, beste wetenschappelijk artikel op dit terrein. De Jaarprijs bestaat uit een geldbedrag van duizend euro vrij te besteden. De Jaarprijs 2021 staat nu open voor inzendingen.

Criteria

Voor beoordeling komen wetenschappelijke artikelen (uitsluitend research over neuromusculaire ziekten) in aanmerking die in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021 zijn gepubliceerd in, dan wel geaccepteerd door, een internationaal erkend wetenschappelijk tijdschrift. De jonge onderzoeker moet eerste auteur zijn van het artikel, mag niet ouder zijn dan veertig jaar zijn en kan slechts met één artikel meedingen.

Inzendingen

Stuur vóór 1 november 2021 uw inzending per e-mail naar onderzoek@spierfonds.nl, vergezeld van een aanbevelingsbrief en de geboortedatum van de eerste auteur.